Powrót do strony głównej

Rada naukowa

Rada Naukowa Konferencji pt. Ewolucja Nauk Ekonomicznych II

Konferencja jest współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk Ekonomicznych i w partnerstwie z 6 Komitetami Naukowymi PAN

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – prezes prof. Marian Gorynia
  • Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – przewodniczący prof. Bogusław Fiedor
  • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – dyrektor dr Urszula Skorupska
  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – przewodniczący prof. Wojciech Dyduch
  • Komitet Nauk o Finansach PAN – przewodnicząca prof. Małgorzata Zaleska
  • Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – przewodnicząca prof. Gertruda Uścińska
  • Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN – przewodniczący prof. Krzysztof Jajuga
  • Komitet Nauk Demograficznych PAN – przewodnicząca prof. Elżbieta Gołata
  • Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – przewodniczący dr Konrad Prandecki

Konferencja jest dofinansowana w ramach programu „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności