Powrót do strony głównej

Posty

Konferencja ENE II

czwartek, 29 grudnia 2022

Konferencja ENE II jest kontynuacją pierwszej tego typu konferencji zorganizowanej w marcu 2018 roku pn. Ewolucja Nauk Ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne. Wykorzystuje też dorobek seminariów, które odbyły się w latach 2020-21 we współpracy INE PAN, KNE PAN i PTE o wpływie pandemii COVID-19 na życie społeczno-gospodarcze.

Celm Konferencji ENE II jest przeprowadzenie debaty naukowej nad ewolucją badań wewnątrz dyscyplin i subdyscyplin ekonomicznych, nad relacjami pomiędzy nimi, jak również nad relacjami nauk ekonomicznych z innymi dyscyplinami nauki, a także problemowi interdyscyplinarności w naukach ekonomicznych. Konferencja wpisuje się w nurt szerszej dyskusji toczonej tak w nauce światowej, jak i polskiej, na temat zjawisk kryzysowych e współczesnej gospodarce oraz nauce.

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności